Ерозиране

Фирма Уни Тех разполага с обемна и нишкова ерозийна машина. Чрез ерозията обработва детайли със сложна форма и голяма твърдост. Изработване на поасони, матрици, шприцформи, пресформи, кокили. Постигане на различна грапавост на обработваните повърхнини според желанията на клиента.

Фирмата има реализирани ерозирани детайли на клиенти от цялата страна в частност Габрово, Севлиево, Ловеч, Троян, Велико Търново, Плевен.

Разполагаме с обемна ерозийна машина AGIE и нишковa ерозийна машина AGIE.