Фрезоване

“Уни Тех 07“ ЕООД изработва детайли от стомана и алуминий. Фирмата има богат опит във фрезоване на метали на фреза. Фрезова сложни формообразуващи повърхнини необходими при изработването на пресформи и шприцформи.Извършва металообработка с машини с фрезови детайли.

Фирмата разполага с цифрово програмни  фрези за метал  и има реализирани фрезовани изделия на клиенти от цялата страна, в частност Габрово, Севлиево, Ловеч, Троян, Велико Търново, Плевен.

Разполагаме с няколко вида машини за фрезови операции. МАХО МН 800С 800x600x450 mm ЦПУ с магазин от 24 инструмента Dekel FP4NC