Пробиване

Фирмата разполага с машини за пробиване и разстъргване на различни по големина отвори. Извършва разстъргване на лагерни легла. 

Пробиване и разстъргване на метални повърхности и има реализирани изделия на клиенти от цялата страна, в частност Габрово, Севлиево, Ловеч, Троян, Велико Търново, Плевен.

Разполагаме с  Координат -450x800x550 mm и  бормаши.