Котакти

Ако желаете да се свържете с „Уни Тех 07” Севлиево, моля свържете се с нас по телефон или по електронната поща:

Телефони за контакти: 0888-422-960

Електронна поща: unitech.07@abv.bg

гр. Севлиево 5400
Пройзводствен участък: ул. „Марин Попов” 45
Адрес за кореспонденция: ул. „Ильо Влаев” 3.


Банка Уни Кредит Булбанк
IBAN: BG71UNCR70001501937383
BIC: UNCRBGSF

На ваше разположение сме за допълнителни въпроси и обсъждане на възможностите за бъдещо сътрудничество.